Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Jores has a deprecated constructor in /www/it-joker.cz/it-joker.cz/includes/class.Jores.php on line 21

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Database has a deprecated constructor in /www/it-joker.cz/it-joker.cz/includes/class.Database.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JoresTemplate has a deprecated constructor in /www/it-joker.cz/it-joker.cz/includes/class.JoresTemplate.php on line 84

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JoresTemplate_plugin has a deprecated constructor in /www/it-joker.cz/it-joker.cz/includes/class.JoresTemplate.php on line 469
Úvod do autorských práv: je legální, když…?

„Ajťák“ Joker, osobní stránky

Nacházíte se v části webu: Hlavní stránka › Počítače, weby

Úvod do autorských práv: je legální, když…?

napsal Joker, 19.11.2007 19.50:07, naposledy upraveno 20.11.2007 22.44:40

Převážná většina lidí má alespoň přibližnou představu, co se smí a nesmí, pokud jde o "normální" hmotný majetek. Skoro každý například chápe, že vzít si v obchodě zboží a odejít bez placení anebo odjet s cizím autem bez dovolení majitele je porušení zákona. Jakmile je ale řeč o duševním vlastnictví, mnoho lidí tápe a v Internetových diskusích se ptají i na podobně základní informace. Proto zkusím v tomto článku dát dohromady některé základní informace týkající se autorských práv.

Nejdříve ale...

Upozornění: Tento článek má pouze informativní charakter a má poskytnout základní informace. Není zaručeno, že veškeré informace obsažené v článku jsou úplné a fakticky přesné. Pro právně závazné informace si přečtěte autorský zákon, 121/2000 Sb. Současně mějte na paměti, že článek popisuje situaci aktuální v listopadu 2007 (tento údaj bude aktualizován v případě aktualizace článku).

Nejdříve obecně

První věc, na co se vlastně autorské právo vztahuje. Zákon to nazývá autorské dílo a je to umělecké nebo vědecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, píše zákon. V oboru počítačů a webu se obvykle setkáváme s texty, hudbou či filmy a programy. To všechno můžeme nějak vnímat a je to jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, takže jsou to autorská díla. Je tedy vidět, že na webu je autorské dílo "skoro všechno". Autorské dílo se u nás nemusí nikde registrovat a je zákonem chráněno automaticky. Existují ale i věci, které autorským dílem nejsou. Tam patří například teorie, objevy, statistické grafy, vzorce či myšlenkové postupy (ty se chrání patenty) nebo denní zprávy samy o sobě a údaje samy o sobě (tzn. když například napíšu článek o tom že se něco stalo, bude chráněný ten článek, ale ne samotná informace, že se něco stalo)

Druhá věc, dílo není chráněno věčně- chráněná práva se dělá na osobnostní a majetková. Osobnostní práva (což je například právo se hlásit k autorství díla) zanikají smrtí autora. To je celkem logické, těžko si představit, že by po smrti autora například jeho děti, dědicové autorských práv, získaly právo se prohlašovat za autory díla. Druhá věc jsou majetková práva, což mimo jiné zahrnuje právo dané dílo používat a zveřejňovat. Majetková práva trvají během života autora a 70 let po jeho smrti. U anonymních děl a v některých dalších případech (viz zákon) je to 70 let od vydání díla. Po této době majetková práva zanikají. Co to znamená: například Kosmova kronika je autorské dílo. Protože ale Kosmas zemřel v roce 1125, je možné si text kroniky dát například na web, protože trvání majetkových práv už skončilo. Ochrana dalších práv ale trvá i potom, například se nemůžu prohlásit za autora. A má to ještě jeden háček: například když nějaká kapela nahraje třeba 200 let starou písničku, není možné nahrávku volně šířit, protože je autorským dílem té kapely!

No a třetí věc, co vlastně znamená, že se na něco vztahuje autorské právo. Není to až tak složité, jak se možná na první pohled zdá. Důležité je uvědomit si, že duševní vlastnictví je vlastnictví podobně jako jiný majetek, například dům či auto. Podobně jako si nemůžete dělat co chcete například s cizím domem či autem, nemůžete si dělat co chcete ani s cizím programem, obrázkem nebo třeba článkem.

Texty, články, citace, kopírování textů

Podívejme se blíže nejdřív na text. Například kniha nebo novinový článek, ale také webová stránka nebo články na webu. Jak je napsáno výše, obvykle to vše bývá autorské dílo, tedy chráněné autorským zákonem. To znamená, že s texty nemůžeme dělat cokoli nás napadne. Vlastně s nimi o své vůli můžeme dělat jen máloco. Je to podobné, jako třeba s tím autem. Když chceme použít cizí auto, uděláme co? Zeptáme se majitele. No a stejně je to s použitím cizího textu. Jednoduché. Něco ale přece jen můžeme dělat i bez souhlasu autora. V §30 autorský zákon říká toto:

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

Zákon tedy dovoluje si například pro svou osobní potřebu vytisknout webovou stránku.

No a pak tu máme oblíbené citace, což je hned následující §31 autorského zákona:

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Můžeme tedy za určitých podmínek přece jen například na svém webu použít části jiného webu. Je ovšem potřeba pamatovat na ono "v odůvodněné míře" (těžko třeba bude vyhovovat pod nálepkou "citace" na svůj server umístit kompletní cizí web) a že je vždy potřeba uvést původního autora a zdroj.

Koneckonců, uvádět u zkopírovaných textů zdroj, ze kterého jsou zkopírované, je minimálně slušnost v každém případě.

A ještě připomenu, že zdroj zkopírovaného obsahu se uvádí pokud možno konkrétně. Ukázkový příklad, jak se to nemá dělat, je to, co svého času dělaly některé noviny- autor k článku přilepil obrázky vybrakované z nějakých webových stránek a připsal k tomu "zdroj: Internet". Tak přesně tohle je špatně. Těžko si představit, že by například studentovi někdo schválil diplomovou práci, ve které by jako použitou literaturu napsal "Knihy". Že si podobnou věc vůbec může dovolit někdo, kdo si říká "novinář" je smutné, ale neklesejme na úroveň takových "novinářů".

A co můj vlastní obsah- musím si psát ©? Co to vlastně znamená?

Jak už je napsáno výše v obecném úvodu, autorský zákon chrání každé autorské dílo automaticky od jeho vzniku, autorské dílo se nemusí nikde ohlašovat nebo registrovat. Konkrétně nám autorský zákon v §9 říká:

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.
(2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské k dílu.

Jako příklad budiž tento článek: článek je autorské dílo. Napsal jsem ho já, tedy jsem autorem. Tím pádem v okamžiku vzniku samotného článku (dokonce ještě před tím, než byl zveřejněný!) mi automaticky ze zákona vznikají autorská práva k článku. Práva budou trvat během mého života a ještě 70 let po mé smrti a nepřestanou platit ani v případě, že by článek anebo celý tento web přestal existovat. Ba dokonce platí právě opačná situace: části svých autorských práv, kterým zákon říká práva osobnostní (je to například právo se prohlašovat za autora díla anebo rozhodovat o změnách díla), se dokonce nemůžu vzdát ani kdybych sám chtěl. To znamená, že například ustanovení nějaké smlouvy, které by mi zakazovalo říkat, že jsem napsal tento článek, je v rozporu se zákonem.

No a co tedy znamená ono ©, které si spousta lidí píše na své weby a podobně? Neznamená to nic víc, než znak "cé v kolečku". Pokud je na webu napsané třeba v patičce ©, je obsah webu chráněný úplně stejně, jako kdyby to tam nebylo.

Přesto má určitý smysl si to © na web dát. U obsahu by totiž mělo být napsané, kdo vlastně na něj má autorská práva. No a než psát například "Autorem webu je Franta Vomáčka", je kratší a stejně srozumitelné napsat "© Franta Vomáčka". Jiný význam v podobě nějaké "dodatečné ochrany" to ale opravdu nemá. Připomínám, že uvedené platí podle českého autorského zákona. Při tvorbě obsahu podle zákonů jiných zemí může být situace jiná.

Kód webové stránky, kaskádové styly atd.

Toto sice patří spíše k programům, ale přišlo mi vhodnější to uvést jako zvláštní kapitolu zde.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejen text na webu, ale i samotný kód webové stránky je autorské dílo! Není tedy "legálně" možné ani zkopírovat si na svůj web cizí CSS soubor, Javascript a podobně. Nicméně často bývá možné se s autorem domluvit a připsat k souboru či na stránku původního autora snad není tak velký problém.

Na druhou stranu ovšem připomínám, že podle autorského práva není chráněný myšlenkový postup sám o sobě. Například kdyby někdo přišel na nový "fígl" využívající určitý způsob nastylování prvků a jejich vnoření do sebe, nebude samotný tento postup autorsky chráněný.

Tolik obecně, k textům a kódu webu, na další stránce si rozebereme obrázky, hudbu, filmy a programy 

Přejít na stránku: [ 1 2 ]

[1] od: izzi × (28.12.2007 12.54:40)
poznate : http://mp3s.nadruhou.net/index.php porusuje tato stranka autorske prava? dakujem

[2] od: pesino × (12.5.2008 15.22:23)
Ahoj mám otázku a jak je to v případě textů , které někdo publikoval bez datumu na web a pak je někdo zkopíroval( ty texty) a jak se pak prokazuje kdo je autor ?

[3] od: Joker ® (12.5.2008 17.55:10)
[2] V takovém případě asi podle presumpce neviny se musí prokázat, že "ten druhý" okopíroval text nelegálně, tedy že není autorem. Ono i uvedení data by nemuselo být konečný důkaz, protože na vlastním webu lze datum dodatečně měnit. Ale co mě napadá, šlo by najít třeba staré odkazy na daný článek, případně nějaké svědky, kteří ho četli, a podobně.

[4] od: Joker ® (12.5.2008 18.00:22)
Ještě poznámka k [1], na ten komentář jsem úplně zapomněl: Závazné rozhodnutí, jestli ta stránka porušuje autorská práva, může dát leda soud. Můj osobní názor je, že je to sporné, ale spíše autorská práva porušuje.

[5] od: Kenny × (12.2.2009 16.12:44)
Zdravím...myslím, že znám odpověď, ale chci se ujistit. Mám kapelu a píšu texty a skládám hudbu...jediný, co nedělám jsou bicí. Vypadá to asi tak, že po večerech tvořím hudbu a pak napíšu text, na zkoušce to zahraju ostatním a například bubeník si tam přidá bicí. Ale podle mě je to prostě jen jeho improvizace s mým dílem, ale autorská práva jsou stále pouze moje. Na jednom webu jsem četl, že jsem vlastník osobnostních práv a ostatní pouze s mým svolením a nad mým dohledem "přibarvují" moje dílo. Je to tak správně?

[6] od: Joker ® (12.2.2009 17.02:34)
[5] Jak jsem psal, nejsem právník a ani hudebník, takže nemůžu dát nějak zasvěcenou odpověď (článek se týká hlavně webových stránek). Ale asi to tak opravdu bude- u textu je autorství asi jasné, u hudby možná bude záležet na konkrétní situaci. Ještě upozorním, že kdybyste pak udělali nahrávku, tak autorství té nahrávky je další věc, nezávislá na autorství hudby a textu.

[7] od: Kenny × (13.2.2009 16.46:58)
Nahrávku jsme udělali. V tom případě beru jako autora celou kapelu, ale rád bych tam měl někde větu typu, že skladby byly složeny mnou.

[8] od: koby × (19.6.2009 10.09:36)
Dobrý den, mam jednu otázku: Po roce tvorby webu jedne zájmové skupiny, která je vlastníkem domény (a která tuto formu propagace platila svými příspěvky), její vedení nyní odevzdávám další osobě. Za tu dobu jednoho roku jsem vytvořil kompletní obsah, jejž tvoří spousta článků, fotografíí, propagačních plakátů... Chci se zeptat jak to bude s autorskými právy/duševním vlastnictvím mých textů a fotografií dále? Pokud platily členové ony příspěvky-zaplatili jimi i tento můj obsah "napořád" nebo platili za jejich aktuální užití ve prospěch této skupiny. Pokud je tam ponecham, ma se na web napsat" c franta vomáčka do 1.6.2009 a c petr knedla od 1.6.2009? Mám napsat nějakou pasáž ve stylu, že je nový webamaster nesmí měnit? Nebo jej mám raději stáhnout úplně a nechat jím vytvořit obsah nový? Podotýkám, že můj vlastní projekt (kterému bych se opětovně chtěl věnovat) se zabývá podobnými tématy a společný projekt od něj původně velkou čast převzal (a byl mnou dále rozvíjen jen tam).

[9] od: Alan × (9.7.2009 21.52:10)
Muze mi prosim nekdo poradit. Delam si ruzna amaterska videa. Pouzivam do nich hudbu z filmu nebo ruznych kapel. Posledni dobou se mi stava, ze na serveru YouTube je zablokovana hudba diky autorskym pravum. Nekde jsem videl clanek ve kterem se pise jak toto zlegalizovat a byly tam postupy jak dosahnout toho, aby tato hudba byla v dile pouzita legalne po zaplaceni nejakych poplatku. Poradite jak na to? Dekuji.

[10] od: marek × (20.7.2010 18.28:26)
je legalni kdyz bych delal webovi sportovni magazin jen tak, nebo k tomu potrebuju nejake povoleni?

[11] od: Joker ® (21.7.2010 8.13:13)
Ad [10] co by na tom bylo nelegálního? Ad [9], YouTube prý má i seznam volně šiřitelné hudby, která se dá přidávat pod videa. Ale víc o tom nevím

[12] od: Kjg × (31.12.2010 11.11:33)
Ahoj, prosím poraďte mi jestli je legální posílat hudbu na různé internetové servery npř. Uložto.cz, Rapidshare apod...

[13] od: Ema × (4.3.2011 10.35:13)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je legální vytváření pracovních listů na státní maturitu za použití kopírovaných úryvků z čítanek a knih žijících autorů. Díky Ema

[14] od: Joker ® (27.3.2011 17.44:56)
Omluvám se, nesledoval jsem komentáře. Ad [12], nahrávat je asi sporné, ale sdílet ten odkaz je nelegální. Ad [13], úryvky děl v čítankách jsou podle mého názoru citace, takže legální.

[15] od: honza × (4.12.2011 19.14:55)
Ahoj hele a když chci uploadivat filmy které jsou fakt staré třeba ty padesátý léta tak to se také nesmí ??

[16] Komentářový spam vymazán

[17] Komentářový spam vymazán

[18] od: david × (31.1.2013 14.32:49)
Dobrý den, rád bych věděl, jestli si mohu s veřejné webové stránky stáhnout dokument (nascanovaný dopis), který je tam vložený, aby informoval lidi, co na ten web chodí a pak ho následně vložit na stránku Facebooku sám za sebe ? Je to porušení autorských práv ? Děkuji

[19] od: Joker ® (4.2.2013 18.02:07)
[18] To je dost obecný dotaz, záleží co to je za dopis a co k tomu autor píše. Nejlepší je zeptat se. Pokud třeba autor chce tu informaci rozšířit do světa, často dokonce uvítá, když to lidi zkopírují. Nebo třeba na úřední dokumenty se autorská práva nevztahují (což ovšem neznamená, že se jakýkoliv úřední dokument může v plné podobě volně zveřejnit, pozor třeba na ochranu osobních údajů a další věci).

[20] od: Jakub × (18.2.2013 8.32:18)
Jak je to prosím s uveřejněním části textu z tištěné knihy na webu? Jde o porušování autorských práv, pokud pod daný text uvedu jméno autora a název knihy? Nebo pokud do svého článku uvedu citaci z knihy a napíšu k ní to samé, tedy název knihy a autora...? Děkuji

[21] od: Joker ® (18.2.2013 8.59:46)
[20] Citace jsou takzvané volné užití, viz §31 autorského zákona.

[22] od: Jakub × (18.2.2013 10.30:12)
Díky za rychlou reakci. A jak je to v případě, že bych z dané knihy zkopíroval např. celou kapitolu, jedná se pořád o citaci? Je nějak definován rozsah citace? Děkuji

[23] od: Joker ® (18.2.2013 16.56:10)
[22] Viz opět §31 autorského zákona, je to definované slovy „v odůvodněné míře“. Pokud to je třeba kritika či recenze nějakého krátkého díla, může se uvést dokonce i celé. Čili jde o to, aby to bylo přiměřené kontextu (takže nejde „vyřešit“ autorská práva tím, že se zveřejněný text označí jako citace, aniž by ta citace byla nějak odůvodněná vzhledem ke kontextu).

[24] od: idioti@seznam.cz × (25.6.2014 10.25:02)
budu-li hrat v hospode zive k tanci a k poslechu,musim platit OSA a kolik?

[25] od: syncman × (25.2.2015 7.29:32)
Dobry den, je legalni sdilet (napr. na Facebooku) verejny (mnou vytvoreny) seznam videi YouTube, ktera pravdepodobne porusuji autorske pravo (napr. videoklipy Madonny), ale jsou verejne dostupna ve vyhledavaci? To same se tyka napr. Pinterestu - mohu sdilet veskery obsah nalezeny na webu? Obecne tedy - mohu sdilet jakekoliv odkazy, ktere jsou dohledatelne na internetu pomoci vyhledavace? Diky za odpoved

[26] od: Joker ® (25.2.2015 8.54:04)
[25] To je šedá zóna, kde existují rozhodnutí soudů na obě strany. Záleží na okolnostech. Ale aktuálně to, alespoň v EU, vypadá, že samo odkazování nelegální není. Rozsudek byl v tom smyslu, že o „zveřejnění“ díla jde jen v případě, že se na něj mohl podívat někdo, kdo by ho nemohl stejně dobře vidět i na tom původním umístění (např. odkaz obchází nutnost registrace, omezení na určitou zemi, apod.) Tj. ukázání díla jen těm, kdo mají stejně dobře možnost ho vidět na původním umístění, není zveřejnění a tudíž nemůže jít o nelegální zveřejňování. Zhruba tak jsem pochopil rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C‑466/12.

[27] od: DemonDragonify × (16.9.2015 18.03:48)
Dobrý den rád bych se zeptal ale odpověd myslím že je jasná: https://www.youtube.com/watch?v=JcsyLcYPBXk Člověk který tohle vytvořil se moc chvastá na stránce postavy.cz a že z toho udělá celý film,ovšem to by porušoval autorská práva ale pár lidí řeklo že ne,takže se ptám. Opravdu porušuje Autorská práva?

[28] od: DemonDragonify × (16.9.2015 18.10:18)
Zapoměl jsem ještě dodat,tvůrce stránky Postavy.cz mu nedal souhlas aby tam přidal to jméno a ani vzít jeho ikonu a poslední věc,až to dokončí tak to nepůjde na youtube ale na ulož to.

[29] od: Joker ® (17.9.2015 9.00:20)
[27] Nejsem soudce ani právník, ale nejspíš to porušuje autorská práva k tomu filmu.

[30] od: Zdenicab × (19.1.2016 9.21:36)
Dobrý den, Po internetu jsem objednala webové stránky. Byla mi zaslána nabídka. Zaplatila jsem 80 % zakázky a při realizaci jsem zjistila, že autor mě bude mít na svém předraženém webhostingu a nemohu z něj odejít, protože má na mnou zaplacené stránky autorská práva. Firma mi se mi snažila na účtovat věci, které nebyly předmětem nabídky. Nikde nemají obchodní podmínky a není jasné jak bude prováděno účtování v dalších letech. Chtěla bych dát webové stránky na veřejný web, ale není to možné. Můžete mi prosím poradit? Děkuji Z.Bartáková

[31] od: Joker ® (19.1.2016 12.34:49)
[30] To dost záleží na tom, na jaké služby jste vlastně uzavřeli smlouvu. U tvorby webu na zakázku má klient pak dostat i autorská práva. Ale smlouva mohla být i na to, že dodavatel bude ten web provozovat. Pro takové situace je dobré mít písemně, když už nic jiného, alespoň nějaké zadání, co bude předmětem dodávky.

[32] od: Pája × (10.2.2016 7.28:39)
Ahoj. Jak je to s legálností, když má řekněme někdo soukromý zájmový blog, kde píše třeba o koních a jako fanoušek zřídí kapitolu, kde píše o filmech, ve kterých jsou koně a občas tam přidá jeden dva snímky-obrázky z nějakého toho filmu, navíc v nízkém rozlišení ap. Z webu nemá žádný zisk, nemá tam ani reklamu. Jde to brát za legální citaci díla (a nemusí shánět souhlas) nebo tím porušuje autorská práva? Koho by tím poškodil, nedělá těm filmům spíš reklamu?

[33] od: Jakub × (1.3.2016 14.51:06)
Dobrý den, co v případě, kdy překopíruji inzerát z jiného inzertního webu a v momentě, kdy prodejce inzerované věci věc prodá a smaže, já teto inzerát, která již není aktivní, vyvěsím na webu svém. Je to ilegální a to ještě v případě, že bych z toho měl mít zisk? Děkuji.

[34] od: Doktor × (3.3.2016 17.35:58)
Ahoj :) chtěl bych se zeptat jak to je když zveřejním film (na youtube bez povolení autora)... Mohou mě zatknout ? Někde sem četl že je za to odnětí svobody až 1 rok ... Děkuji předem za odpověď :)

[35] od: Joker ® (3.3.2016 19.40:53)
[32]: To záleží, teoreticky by to asi šlo brát jako citace, ale v tom případě to asi hlavně nikdo nebude mít zájem řešit a jak se říká, kde není žalobce, není soudce.

[36] od: Joker ® (3.3.2016 19.44:11)
[33]: Nějak nechápu, proč něco takového dělat, ale nelegální to zřejmě je. [34]: Porušení autorských práv je § 270 aktuálního trestního zákoníku a trest je až 2 roky, pokud by to mělo znaky podnikání, tak 5 let, a ve velkém rozsahu až 8 let vězení. (Je to zjednodušené, blíž viz příslušný paragraf trestního zákoníku.)

[37] od: Raboušek × (31.3.2016 8.40:35)
Ahoj, jsem cvičitelka jógy a zprovozňuji si web. Na lekcích občas předčítám úryvky z knih, měla jsem úmysl jeden úryvek, který mi přišel hodně inspirativní, přepsat do webovek. Samozřejmě s uvedením zdroje a autora. Je to legální? Děkuji.

[38] od: Jeykobk2 × (16.1.2017 14.50:36)
Takže to c v krožku muzu napsat k nazvu i bez registrace, nebo to je nutné někde zaregistrovat?

[39] od: Joker ® (17.1.2017 12.51:47)
[38] Viz: „Autorské dílo se u nás nemusí nikde registrovat a je zákonem chráněno automaticky.“ Ten symbol © nemá (minimálně pro české zákony) žádný zvláští význam.

[40] od: Martin V × (9.11.2017 13.44:29)
Dobrý den, jaká je lhůta od úmrtí zahraničního autora, abych mohl dílo volně převzít a publikovat v ČR? Jedná se o hudební skladby ruských skladatelů, kteří v této zemi žili. Platí i zde lhůta 70 let od úmrtí autora (nebo je delší)? Děkuji za radu.

[41] od: Joker ® (10.11.2017 9.44:26)
[40] Platí 70 let od smrti autora.

Přidat nový komentář